Målgång

Vår hemsida har nått i mål!

Vi vill tacka alla som har tittat, kommenterat och informerats på våran avdelningssida, vi hoppas att informationen varit bra och tillräcklig.
Minnena finns kvar här på sidan, men vi ser inte att det kommer bli några ytterligare uppdateringar i nuläget.

Vår mail kommer att leva vidare eftersom att en hajk kommer att bli av till våren, information kommer alltså gå ut mailledes och på Facebook.

Tack alla föräldrar för ert stöttande och alla scouter för att ni är så fantastiska.

Hälsningar
Johan, Lina, Peter och Alexander