Kontakt

Har du frågor eller funderingar om någonting, vill du berätta om något som känns fel eller något helt fantastiskt underbart? 

Du är oavsett ärende alltid välkommen att kontakta oss ledare.
Vi ser helst att ni använder er av mail i första hand och då gärna avdelningens
mailadress. På så sätt undviker vi att ge olika svar på samma frågor eller dylikt.

Vi försöker att svara så snabbt vi kan, vi jobbar dock ideellt så det kan ta någon dag eller två beroende på ärende osv.

Kontakta oss på: samuraisillen@hotmail.com


 

Om du vill nå endast en av oss ledare så hittar du våra mailadresser och telefonnummer nedan:

Johan Cammersand
Epost: cammersand@gmail.com
Tel: 0702-526833

 

Lina Wallin

Epost: lina.wallin@hvitfeldt.se
Tel: 0739-269643

 

Alexander Blomqvist

Epost: alexanderblomqvist94@gmail.com
Tel: 0707-195696

 

Peter Olsson

Epost: k.o.p.olsson@spray.se
Tel: 0522-696237