Jordbävningar

Vad gör du om en jordbävning inträffar?

  • Var lugn, grips inte av panik.
  • Är du inomhus, stanna inomhus. Sök skydd för fallande föremål under stadiga bord eller i dörrposter. Använd aldrig hissar.
  • Om du är utomhus, stanna där. Håll dig borta ifrån kraftledningar och byggnader.

Vad gör du efter en jordbävning om den inträffar?

  • Behåll lugn och grips inte av panik.
  • Sök reda på dina patrullkompisar och ledare.
  • Hjälp eventuella skadade.
  • Följ massmedia.
  • Ring inte i telefoner i onödan.
  • Gå inte in i skadade byggnader.